Malme Eiendomsutvikling –  bygger boliger det er godt å komme hjem til

Nye boligprosjekter betyr å skape en drøm andre ønsker å ta del i. Å kjøpe ny bolig er for de aller fleste en stor og viktig investering. Boligen er ofte ikke innflytningsklart før langt fram i tid og tillit til utbygger, tydelig fremdrift og tilgang til relevant informasjon er helt avgjørende.

En tydelig profil og visuell formidling av fakta i kombinasjon med brukervennlighet i alle flater, fra nettside til skilter der den planlagte boligdrømmen skal se dagens lys er viktige virkemidler.

Først litt om Malme Eiendomsutvikling 

Frem til våren 2017 het Malme Eiendomsutvikling Skagerak Eiendom AS. Selskapet har drevet eiendomsutvikling og salg av fast eiendom siden oppstarten i 1992 på sentrale deler av Østlandet, og merkevaren Skagerak Eiendom AS hadde ikke tidligere vært markedsført og var derfor i liten grad kjent i markedet.

Levert: 2018
Produkter: Profil, web, animasjon, foto

Utfordring

Skagerak Eiendom AS ønsket en tydeligere profil for å etabler sin posisjon i markedet innen eiendomsutvikling. Oppdraget omfattet utvikling av profil og nettside, i tillegg til støttemateriell som prospekt og annonser til hvert boligprosjekt. I utgangspunktet var ikke endring av navn en del av oppgaven.

Høsten 2017 utlyste eiendomsselskapet en byråkonkurranse. De ønsket å engasjere et strategisk og kreativt byrå til å designe ny profil samt lede hele prosessen. FJUZ ble valgt ut som byrå for å løse Skagerak Eiendom sin utfordring.

malme logo laget av FJUZ

Løsning

Skagerak er et navn som hyppig benyttes av ulike organisasjoner og bedrifter i en rekke bransjer, fra bank til energiselskaper – skoler og mosjonsløp. I og med at Skagerak Eiendom ikke var et etablert merkenavn, anbefalte FJUZ  et navnebytte.

Det var de ansatte og eierne i Skagerak Eiendom som selv fant navnet Malme. Dette spennende og svært relevante navnet lot både kunden og ansvarlig AD i FJUZ seg begeistre av. Malme har nemlig en helt spesiell betydning. Malmen er den mørkeste kjernen inne i selve stammen og den delen som utgjør den beste kvaliteten i treet. Logo og profil bygger derfor på nettopp navnets forklaring. Bokstaven M fremkommer med en kjerne i midten av to stiliserte hus og symboliserer malmen i treet. Elementene som omkranser bokstaven M skal også minne om hus, bark og skog.

Malme Eiendomsutvikling sin visjon er å bygge boliger det er godt å komme hjem til. Et godt hjem er for de fleste et trygt hjem der man kan koble av.

Kvalitet har derfor vært sentralt i valg av Malme som navn og noe AD tok utgangspunkt i ved design av logo og fargevalg.

Malme Eiendomsutvikling sine nye nettsider har et sterkt visuelt fokus, der illustrasjonsfoto av både interiør og eksteriør er viet stor plass. Logo og tilhørende fargepalett hentes opp i illustrasjoner for å skape en helhetlig profil. Fargepaletten uttrykker kvalitet og eksklusivitet med kombinasjon av fargen aubergine og gyllen mørk grønn.

Siden er enkel og intuitiv å navigere seg rundt i, enten brukeren ønsker å lese om Malme Eiendomsutvikling som utvikler eller bli bedre kjent med de ulike boligprosjektene i deres nærområdene. Besøk malmeeiedom.no 

Malme Eiendomsutviklingutvikler og bygger boliger av kvalitet noe som også gjenspeiles i layout, valg av papir og innholdet i det trykte prospektet. Prospektene ligger også digital versjon på websiden. Her presenteres fakta om boligen og om Malme Eiendomsutvikling som utvikler sammen med relevante illustrasjoner og foto.

Malme prosepkt laget av FJUZ

Resultat

kjøpere av Malme eiendom av FJUZ kommunikasjon

Malme Eiendomsutvikling er godt fornøyd med hvordan FJUZ løste oppgaven med å få det nokså ukjente Skagerak Eiendom til å bli dagens Malme Eiendomsutvikling. Nettsiden ble lansert våren 2018 og brukes aktivt i markedsføringen av eksisterende og nye boligprosjekter.

Les mer om hvordan FJUZ utvikler nye nettsider eller se mer av vårt arbeid her.

Materialvalg for Malme eiendom av fjuz
Malme Eiendom Guriskogen annonse laget av FJUZ

Digital rådgiver Kai Aurbekkholen

Har du spørsmål rundt dette arbeidet?

Ikke nøl med å ta kontakt med Kai !

Kai jobber som digital rådgiver i FJUZ, med spesielt fokus på Google annonsering og strategisk analyse. Kai har tidligere jobbet som journalist og markedsdirektør i lokalavisen Varden. Utenfor arbeidstid er han å se på alt av cup'er med Hei-jentene.

Har du spørsmål rundt dette arbeidet?

Ikke nøl med å ta kontakt med Kai!

Magasin for kjøpesenteret Fornebu SSkien Fashion week foto av FJUZ