Vi vil gjerne høre fra flinke
folk! Send oss en e-post på hei@fjuz.no.

Leveranse: Profil • Nettside • Tekst • Digital markedsføring

Bratsberg – profil og nettside

Bratsberg (tidligere Bratsberg Gruppen) har de siste 15 årene forsterket sin posisjon innen næringseiendom ved å kjøpe, eie og utvikle eiendom. Med god vekst i selskapet og flere utviklingsplaner på trappene, ønsket de en partner som kunne videreutvikle kommunikasjonsplattformen sin.

Daværende logo skulle moderniseres, men forbli gjenkjennelig. Kommunikasjonen skulle bli mer helhetlig på alle flater, blant annet ved å utvikle en ny nettside. Målet var å fremstille Bratsberg som det de er; en betydelig regional aktør innen næringseiendom i Vestfold og Telemark.

Løsning

Til det første møtet med Bratsberg skisserte vi ulike retninger for logo. Noen forslag var en modernisering av daværende logo, andre noe helt nytt. Noen var skriftbaserte, andre hadde et ikon og typografi. Etter en god gjennomgang og flere interessante diskusjoner, samarbeidet vi tett med kunden for å skaffe innsikt, utfordre og stille spørsmål.

Vi gjennomgikk interne faktorer (forretningsstrategi, forretningsidè, visjon og verdier) og eksterne faktorer (kundeløfte, konkurrenter, posisjon, målgrupper og omdømme). Dette for å danne en felles forståelse for hva den nye kommunikasjonsplattformen skulle gjøre for Bratsberg. Prosessen førte blant annet til at Bratsberg Gruppen endret navn til Bratsberg.

Bratsbergs nye visuelle identitet representerer hva selskapet står for og hvor de er på vei. Som eiendomsutvikler er målet å bidra til at næringslivet blomstrer og at folk trives der de bor. At de flytter til, men aldri fra. Det krever at selskapet er en positiv pådriver for forandring, men samtidig ivaretar regionens rike historie.

Les mer om profilen her.

Fjuz kommunikasjon Bratsberg logo

Nettsiden

Forretningsideen til Bratsberg er å eie, utvikle, leie ut og forvalte attraktive eiendommer i Sørøst Norge. Eiendomsporteføljen, muligheten til å komme i kontakt med de rette menneskene og en invitasjon til samarbeid står derfor tydelig frem på siden. Vi har hele tiden hatt brukerne i fokus. Hvilke spørsmål har de, som de søker svar på ved å besøke nettsiden direkte, eller de har tatt omveien via søkemotorer.

Nettsiden er strukturert slik at de raskt skal finne frem til relevant innhold, knyttet til hva de søker. Det skal videre være enkelt å navigere seg frem til nøkkeldata og nøkkelpersoner, gjennom struktur, menyvalg. Tekstene er skrevet for å gi relevans til søk og det er benyttet mye internlinker for å vise brukeren at det finnes flere muligheter

– kun ett klikk unna.

Fjuz kommunikasjon Bratsberg mobil
Fjuz kommunikasjon har laget Bratsberg profilbil
Fjuz kommunikasjon Bratsberg visttkort

Resultat

Den nye kommunikasjonsplattformen har gjort Bratsberg tydelige og helhetlige. Mange har ønsket å høre om bakgrunnen for den nye profilen og hva endringen har tilført. Bratsberg har blitt invitert med i podcast, forelest på høyskolen, presentert profilen i flere næringsforum og fått en stor vekst i sosiale medier.

Bratsbergs Facebook-side hadde 57 følgere ved inngangen til sommeren 2020. Et par uker etter lansering hadde de fått godt over 1000 nye følgere. Noen måneder senere er tallet 1600. Da profilen ble lansert, fikk Bratsberg pressedekning i de to store fylkesavisene. Den nye nettsiden har gitt flere gode kontakter som ønsker å samarbeide eller leie næringslokaler.

Fjuz kommunikasjon Bratsberg annonse avis
Fjuz kommunikasjon Bratsberg