Vi vil gjerne høre fra flinke
folk! Send oss en e-post på hei@fjuz.no.

Leveranse: Tekst • Art direction • Strategi • Digital markedsføring

Deichman har rom for nye tanker

It’s a dør… It’s a bok… It’s a møterom til utleie hos Deichman!

Digital kampanje

I en ny kampanje for Deichman inviterer vi til både booking og boklesing på folkebiblioteket i Bjørvika.

De som kjenner til Deichman vet at de har rom for bøker. Få vet om rommene til utleie og utlån. Dette ønsket Deichman å gjøre noe med.

Etter en skriftlig pitch og tøff konkurranse fra andre byråer, gikk vi til slutt av med seieren. Målet var å skape bevissthet og interesse rundt Deichmans møteromstilbud og økt kjennskap til Deichman som romutleier.

Dette løste vi ved å putte rommene i en bok og invitere til besøk.

Vi ønsket å lage noe som kunne koble rommene på Deichman sammen med målgruppens assosiasjoner til biblioteket. Også ville vi lage noe som var gøy å se på!

Resultatet ble en bok og en kampanje som fremmer bibliotekets rom som kilder til kunnskap og inspirasjon.