Vi vil gjerne høre fra flinke
folk! Send oss en e-post på hei@fjuz.no.

Leveranse: Profil • Foto • Strategi • Nettside

Grenland Havn – visuell identitet og nettside

Grenland Havn er en av Norges største havner og svært viktig for Grenland. Her er havneinfrastrukturen en forutsetning for utvikling. Kunden mente selv at deres 25 år gamle logo ikke representerte dagens utfordringer. De ønsket en ny visuell identitet som signaliserte konkurransedyktighet og endringsvilje.

Mannskap Grenland Havn

Løsning

Det var viktig for Grenland Havn at den nye profilen appellerte til tre hovedmålgrupper: lokalbefolkningen, myndighetene og næringslivet. Den viktigste målgruppen er potensielle og eksisterende bedrifter som trenger terminalen for å drive virksomhet. For innbyggerne i Grenland skal havnen legge til rette for trygg og attraktiv bruk av kystområdet. 

Formspråk

Logosymbolet tar utgangspunkt i en stilisert kjettinglenke som skal symbolisere lenken mellom sjø og land. Samtidig visualiser det dynamikk, bevegelse og styrke.

Farger

Farger er en viktig del av Grenland Havns identitet. Dyp sjøblå er valgt som primærfarge. I tillegg kommer fem sekundærfarger; tre varme og to kalde, i tillegg til fire nøytrale gråtoner. Profilen inneholder dermed rikelig med valgmuligheter for ulike medier.

Skip på vei inn til Grenland Havn
Grenland Havn Logo laget av Fjuz
Nettside visning av Grenland Havn profil laget av Fjuz

Nettside

Nettsiden ble lansert sommeren 2020 og er et viktig ledd i å bygge profil og omdømme. Både bilder og tone of voice representerer en moderne havn med fokus på bærekraftig transport. Brukerne finner fakta om terminalen og dens kapasitet. I tillegg blir muligheten for sømløs transport fra bane til skip synliggjort.

For Grenland Havn var det viktig å vise bredden i mandatet. Gjennom bilder av de ansatte i arbeid formidler havnen kunnskap og fysiske tjenester som utføres på en personlig og nær måte, noe som også bidrar til å skape intern stolthet.

ID-kort Grenland Havn profil er laget av Fjuz

Resultat

Grenland Havn er godt fornøyd med sin nye profil, som representerer hvem de ønsker å være overfor sine kunder og kontakter. Profilen fungerer godt både digitalt og på trykk.

Kvaliteten på nettsidebesøk har økt etter lanseringen. Varigheten for hver økt har økt med over 7 % sammenlignet med samme periode på gammel nettside. Samtidig har lesetiden økt med over 50%. Fluktfrekvensen, andelen som har besøkt grenlandhavn.no uten å gå videre til en annenside, er redusert med 7 %.

Grenland Havn Visittkort
Brevpapir til Grenland Havn profil er laget av Fjuz