Vi vil gjerne høre fra flinke
folk! Send oss en e-post på hei@fjuz.no.

Leveranse: Nettside • Foto • Tekst • Digital markedsføring

Hageland – nettside

Hageland.no skal skape interesse for og inspirere til det godehagelivet. Her er det enkelt å finne fram til nærmeste Hageland og deres produkter, i tillegg til aktuelle kampanjer/tilbud. Nettsiden fungerer også som landingsside for aktiviteter på Instagram og Facebook; viktige sosiale kanaler som bygger kjennskap og øker antall besøkende til de over 100 lokale hagesentrene i Norge.

hageland-nettside showcase fjuz kommunikasjon

Resultater

Fjuz har siden høsten 2018 skapt gode resultater sammen med Hageland. Samarbeidet er tuftet på tillit, åpenhet, innsikt i bransjen og høye ambisjoner. En merkevareundersøkelse gjennomført av Norstat sommeren 2020, viser en tydelig økt kjennskap til Hageland som merkevare.

Antall forbrukere som ville valgt Hageland som sitt hagesenter har også økt betraktelig. Vi vet at hjem og hage har blitt viktigere for folk i forbindelse med  koronapandemien, men i denne perioden har Hageland styrket seg vesentlig i forhold til sine konkurrenter.

hageland-nettside sho´case mobil fra fjuz
hageland-nettside sho´case mobil fra fjuz II

SEO

Økt satsing på organisk synlighet har gitt betydelig vekst i trafikken til hageland.no. Sterkt eierskap til viktige søkeord- og fraser har resultert i gjennomgående høyere plasseringer i Google. Totalt sett har Hageland posisjonert seg bedre enn sine konkurrenter på de viktigste søkefrasene knyttet til deres volumvarer og nøkkelprodukter. Les mer om SEO her.

Film og foto

Gode visuelle opplevelser er selve fundamentet i en god kommunikasjonsstrategi. Fjuz sine egne fotografer ivaretaralt som er presentert av foto og film på hageland.no. Det meste av materiellet skytes på location og på besøkhos influencere. Noe foto gjøres også i vårt eget fotostudio på Leirvollen i Skien.

hageland nettside vist på ipad laget av fjuz
hageland nettside vist på ipad laget av fjuz

Samarbeid med influencere

Fjuz er opptatt av å finne influencer-profiler som matcher Hagelands verdier og DNA.Vi ser at slike samarbeid, som er basert på troverdighet og gjensidig respekt, beriker både merkevaren og influencerne.

Hageland nettside utviklet av fjuz vist på ipad