Vi vil gjerne høre fra flinke
folk! Send oss en e-post på hei@fjuz.no.

Leveranse: Design • Illustrasjoner • Foto

INOVYN – «Vi jobber for fremtiden»

Da den fremtidsrettede gjengen i INOVYN inviterte til konkurranse for å lage en bærekraftsrapport for selskapet, nølte vi ikke et sekund. De ønsket å forene innhold og utseende i en rapport som skulle trykkes både fysisk og digitalt – en perfekt oppgave for Fjuz!

Om kunden

INOVYN er Europas ledende lut- og PVC-produsent. Her til lands har de to fabrikker i Grenland og en lang tradisjon for produksjon av PVC, også kjent som vinyl. Fremstillingen av den allsidige og resirkulerbare plasttypen er noe virksomheten har jobbet med og utviklet siden 50-tallet.

INOVYN har lenge hatt fokus på en bærekraftig utvikling og benytter fornybar energi i alle sine produksjonsledd. Produktene som lages i Grenlands-fabrikkene bidrar til store verdier for samfunnet, og brukes til alt fra drikkevannsbehandling til medisinsk utstyr.

Om prosjektet

INOVYN tror på fremtiden og gleder seg til å bidra til en mer bærekraftig tilværelse for seg selv og de som kommer etter. For oss var det viktig å formidle dette budskapet i rapporten på en tydelig og oversiktlig måte. Både gjennom økt lesbarhet og visuelle hjelpemidler, men også ved å knytte ide, design og estetikk. Resultatet ble «Vi jobber for fremtiden»; 83 sider med tekst, illustrasjoner og bilder som formidler INOVYNs arbeid for en bedre fremtid.

Illustrasjoner og foto

For å skape noe helhetlig som også var i tråd med det bærekraftige, fikk vi lov til å utfordre INOVYNs profil noe. Prosessen startet med at vi lagde tre forslag på visuelle retninger for rapporten. Disse besto av nye farger og illustrasjoner som skulle bidra til en tydelig identitet for rapporten, men også forklare kompliserte prosesser. Både fargepaletten og den nye streken var basert på INOVYNs originale visuelle kjennemerker. Nye bilder var også blant forslagene som INOVYN aksepterte. Her brukte vi våre egne fotografer, som ønsket å kapre det personlige og det ekte – noe som kunne reflektere både folka og arbeidsplassen.

Det endelige resultatet ble en innholdsrik og tydelig bærekraftsrapport, og en fornøyd kunde.