Vi vil gjerne høre fra flinke
folk! Send oss en e-post på hei@fjuz.no.

Leveranse: Rådgivning • Digital markedsføring

MYREVOLUTION – flere konverteringer med Google Ads

MyRevolution ble startet i 2006 med mål om å tilby de beste produktene innen helsekost og sportsernæring. Siden den gang har de vært tro mot visjonen, og utviklet seg til å bli en ledende aktør på markedet.

Les mer
myrevolution

Mål

Kunden kom til oss med et ønske om økt salg og omsetning i nettbutikken ved hjelp av betalt søk og shopping i Google Ads. De hadde en annonsekonto fra før og kjørte kampanjer med gode resultater, men ville ha hjelp til å utnytte potensialet enda bedre og sikre videre vekst.

Om prosjektet

For å ivareta topp kvalitet på kampanjekjøringen, pauset vi alle aktivitetene som lå der fra før og lagde et nytt oppsett. Vi sørget for at strukturen på nettsiden gjenspeiler annonsekontoen. På den måten oppnår vi god relevans – og kan allokere pengene til de produktene som gir høyest fortjeneste.

I tillegg analyserte vi tidligere omsetningsdata for å få en pekepinn på hvordan resten av annonsekontoen burde struktureres, og hvilke produkter vi skulle satse på for å fortsette veksten og øke ROAS (return on ad spend).

myrevolution

Resultater

MyRevolution er det vi kaller for en moden digital kunde. De har gått bort fra faste månedlige budsjetter, og heller gitt oss muligheten til å allokere midlene etter hvordan kampanjene presterer. Basert på analyser, prognoser og innsikt underveis, har vi valgt å øke markedsbudsjettet med 17% sammenlignet med fjoråret.

Vi regner ut hvor mange salg som kommer fra våre kampanjer på to ulike måter. Den ene kalles for en last click-konvertering, som vil si at en forbruker har kjøpt en vare direkte etter å ha klikket på annonsen. Den andre kalles for en assistert konvertering. Da har forbrukeren klikket på annonsen, ikke kjøpt, men returnert til nettbutikken via en annen kanal og utført et kjøp.

Vi har økt antall last click-konverteringer med 45,15% – omsetningen øker med 53,95%. Assisterende konverteringer har økt med 56,07% – omsetningen øker med 68,60%.

 

Trenger du hjelp med Google Ads?
Fjuz har lang erfaring med Google Ads uavhengig av markedssegment. Ønsker du mer trafikk, økt omsetning i nettbutikk eller flere leads? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.