Vi vil gjerne høre fra flinke
folk! Send oss en e-post på hei@fjuz.no.

Leveranse: Visuell identitet • Art Direction • Design • Logo

Sammen for norsk planteproduksjon

I samarbeid med Plantinor har vi utarbeidet en visuell identitet for ettertiden.

Om kunden

Plantinor, tidligere Eliteplanter, er et sameie av 22 planteskoler fra hele landet. Planteskolene er landbruksbedrifter med kunnskap samlet gjennom generasjoner. De har ulike produksjoner, men felles for alle er at de brenner for norsk planteproduksjon. I premium-segmentet produserer de E-planter, som har de strengeste kvalitetskrav.

E for kvalitet

«E-plante» er en merkeordning og et kvalitetsstempel brukt for å vise at en plante er egnet for norske forhold. Når du velger E-planter får du en plante som er utprøvd for det nordiske klima. Du vil også få en plante som er frisk, kortreist og norskprodusert med trygge soneangivelser. Alle E-planter er sertifiserte og stemplet med en E på etiketten – som nå har fått et nytt ikon i forbindelse med omprofileringen.

Fra rot til topp

Firmanavn og visuell identitet er i likhet med Plantinors nøye utvalgte produkter, noe som plantes for ettertiden. Det skal trives i sine omgivelser og det må kunne slå dype røtter samtidig som det strekker seg mot solen, okay, nok plantemetaforer.

Omprofilering

Med profilen var tanken å gjøre det så organisk levende og naturlig som mulig. Det handler om planter og det handler om folk med jord under neglene og planer for fremtiden. Å skape visuelle assosiasjoner til dette har derfor vært målet hele veien.

Illustrasjonene er tilpasset hagesentrene og utformet som virkemidler til Plantinors visuelle kommunikasjon. De skal kunne brukes til å forklare virksomheten, forsterke budskap og bidra til vekst av både planter og planteskoler.

Navn og yrke

For å oppnå en helhetlig kommunikasjon var det viktig at det nye navnet var i tråd med planteskolenes kjerne – hvem de er, hvem de har vært og hvem de ønsker å være. Etter en fruktbar navneprosess gikk de til slutt for Plantinor, et navn som enkelt oppsummerer planteskolenes lidenskap – planter i nord.