Vi vil gjerne høre fra flinke
folk! Send oss en e-post på hei@fjuz.no.

Leveranse: Rådgivning • Design • Web • Foto

SKIENSSKYA – nettside og logo

I samarbeid med Skiensskolene har vi designet og utviklet Skiensskya, en gratis nettressurs for lærere i grunnskolen. Her finner du undervisningsopplegg for elever i småskolen, på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Alle oppleggene er laget av lærere som jobber i Skiensskolene.

Om prosjektet

Gjennom Skiensskya blir tverr- og flerfaglige undervisningsopplegg gratis og tilgjengelig for alle. Målet er å bidra til en god delingskultur, hvor lærere i regionen kan inspirere og lære av hverandre. Undervisningsoppleggene er laget med utgangspunkt i de nye læreplanene fra 2021, som skal sikre at elevene lærer mer og bedre. 

Ambisjonen er å møte behovene i fremtidens skole; gjøre elevene rustet for et samfunn i stadig endring. Fagene er mer praktiske og utforskende  elevene får mulighet til å reflektere, skape og tenke kreativt. Alle temaer knyttes til ett eller flere fag, og undervisningen tar utgangspunkt i tre hovedtemaer: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Nettside

Gjennom skiensskya.no er undervisningsoppleggene gjort lett tilgjengelige digitalt, men også enkle å printe ut. Siden har et oversiktlig oppsett og tydelige innganger til undervisningsopplegg for elever i småskolen, på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Under hvert trinn ligger de tre tverrfaglige hovedtemaene fra læreplanen. I tillegg har vi tatt bilder som støtter oppunder designet og ivaretar den lokale tilknytningen til prosjektet. 

Les mer om hvordan Fjuz utvikler nettsider.


Her kan du se eksempler på undervisningsopplegg:

Folkehelse og livsmestring – kokeboka

Demokrati og medborgerskap – nettvett

Les mer om hvordan vi jobber med nettsider. 

Logo

Vi har designet logoen til Skiensskya med utgangspunkt i Skien kommunes fargepalett. Det bærende elementet er en bok, der undersiden av ryggen er formet som en snakkeboble. Boken springer ut i mange små firkanter i forskjellige farger. Logoen symboliserer kunnskap og kommunikasjon om ulike tema og kanskje aller viktigst kunnskapsdeling.

Les mer om hvordan vi jobber med visuell identitet.