Vi vil gjerne høre fra flinke
folk! Send oss en e-post på hei@fjuz.no.

Leveranse: Design • Rådgivning

Sølvåren – visuelt konsept og grafisk profil

Fjuz har utarbeidet den grafiske profilen for Sølvåren Ibsen formidlingssenter som er etablert av Skien kommune og en del av Skien bibliotek. Sølvåren skal integreres i det nye Ibsenbiblioteket når det er ferdig i 2027, og bidra sentralt i den verdensomspennende feiringen av forfatterens 200-årsjubileum året etter.

Bakgrunn

Med litteraturen som utgangspunkt, skal Sølvåren lage utstillinger, innhold og aktiviteter. Målet er å være et senter for alle – å skape noe som alle kan relatere til. Navnet Sølvåren er hentet fra Ibsens egen gruvemetafor, om hvordan kunstverkets mening skal «slynge sig skjult gjennem Værket ligesom Sølvaaren i Fjeldet», og så er det opp til «hver Enkelt at fortolke den efter sit individuelle Behov.»

 

Visuelt konsept

Sølvårens samfunnsoppdrag er å være en tverrfaglig kunstformidler av Norges nasjonalskatt Henrik Ibsen. Målgruppen er hele landets, for ikke å si verdens, befolkning. Dermed handler det om å nå et mangfold av mennesker med ulike hverdager og utgangspunkt, å formidle på tvers av kjønn, kultur og politisk ståsted. 

Senteret vil engasjere med mellommenneskelig tematikk som religion, ytringsfrihet, identitet, kjønnsroller, seksualitet, dobbeltmoral og løgn. Temaer fra litteraturen skal debatteres på dagens arena, i ny drakt, men med samme kjerne. Og diktningen er fortsatt kontroversiell, snart 200 år etter Ibsens fødsel.

Det handler om enkeltmenneskets rett til å være seg selv, uavhengig av samfunnets forventninger og fordommer. Med sin samfunnsrealisme og sammensatte karakterer, provoserte, engasjerte og belyste Ibsen temaer som ytringsfrihet, å bryte mønstre, selvstendighet. Det samme kan vi si om Sølvårens samfunnsoppdrag.

Derfor har vi valgt å kalle det visuelle konseptet for LEVENDE UTFORDRER. 

Grafisk profil

Sølvårens grafiske profil er mer enn bare en logo. Den består av et rikt sett med farger, symbol, mønstre og verktøy, og det er samspillet mellom de ulike elementene som skaper merkevarens unike og dynamiske profil.

Logo

Logoen er basert på tankene rundt hva Sølvåren skal være og bety. Akkurat som det fysiske senteret er tenkt utformet, er også logoen levende og tilpasningsdyktig i sin form. Fordi Sølvåren ønsker å nå mennesker der de er, ikke bare hente inn publikum, er fleksibilitet en egenskap vi ønsket å formidle i logoen og bruken av den. 

Farger

Sølvårens farger består av primærfargen Sølvåren oker, i tillegg til et sett med sekundærfarger. Paletten er spesielt utviklet for å sikre merkevaren en tydelig posisjon og identitet.

Symbol

Den sorte streken fra logoen kan brukes til å dramatisere på ulike flater, der det for eksempel dreier seg om ytringsfrihet eller lignende tematikk.

Mønstre

Mønstrene som er utviklet for Sølvåren er basert på elementer fra logoen. De er tenkt brukt i sin helhet eller som utfallende dekor på flater hvor det tilfører liv og er visuelt estetisk.