Vi vil gjerne høre fra flinke
folk! Send oss en e-post på hei@fjuz.no.

Leveranse: Logo • Profil • Tekst • Prospekt

SPIRE HELSEPARK – Grenlands nye storsatsing innen helse og velvære

Spire Helsepark skal samle det beste innen helse og velvære i Grenlandsregionen under samme tak. Med over 20 helsetjenester ønsket inn i ett bygg, er planen å skape et mer komplett helsetilbud for alle i
området. Snart settes første spade i jorden for prosjektet, hvor Fjuz har utviklet logo, profil, visjon og prospekt.

Om kunden

Med byutvikling som spesialfelt har Bratsberg på kort tid vokst til å bli en ledende eiendomsutvikler og motor for næringsutvikling i Grenland. De jobber for at byutvikling og næring skal tjene mennesker og de er opptatt av å skape fremtidsrettede miljøer hvor folk kan vokse, blomstre og trives. Spire Helsepark er et godt eksempel på dette. Ved å bygge en helt ny og moderne helsepark på nærmere 10.000 m2, er Bratsberg med på å utvikle nok et rom for verdiskapning og trivsel.

Om prosjektet

Helseparken blir en storsatsing innen helse og velvære, ikke bare for befolkningen i Grenland, men hele Telemark. Målet er å gi besøkende og fagpersonell gode opplevelser. Spire skal bli et torg og et samlingspunkt hvor forskjellige virksomheter innenfor helse og velvære kan utfylle og
lære av hverandre, samtidig som brukerne får større valgfrihet – alt på ett sted. Planlagt åpning er i 2023/24.

Fjuz ble koblet på Spire Helsepark tidlig i prosessen og har i samarbeid med kunden utviklet et konsept som tar tak i viktigheten av helse, velvære og utvikling.

«Spire Helsepark tilbyr en unik kombinasjon av dyktige fagfolk som, med omsorg og engasjement, bidrar til økt livskvalitet og en bedre hverdag»

Spiren til noe fint

Grønnfargen var med fra starten. Fargen symboliserer fornyelse og forbindes ofte med helse, natur, harmoni og helbredelse. I tillegg følte vi det passet fint til Bratsberg og deres grønne profil. Ordet «spire», som både var å finne på et servise fra Porsgrunn Porselen og på tegnebrettet til kunden, klinget fint og sto i godt samsvar med konseptet når det gjaldt vekst og utvikling. Farge og navn ble spiren til det som til slutt skulle bli profilen for den nye helseparken.

Logo

Med navnet og fargen som utgangspunkt forsøkte vi å gi det videre liv gjennom former som symboliserte vekst. Med 10 alternativer å velge mellom gikk kunden for det enkle og rene bladet. Et ikon som ikke bare symboliserer vekst, men naturen og jorden som forbinder oss alle, fra start til slutt.

Slik jobber vi med visuell identitet

Prospekt

Til prospektet ønsket vi å få frem liv og følelser, både når det gjaldt det visuelle og det tekstuelle. Det skulle jo tross alt være et helsetorg med litt puls og drivkraft, et friskt pust i en ellers steril sektor. Gjennom farger, ansikter og organiske former ville vi skape en brosjyre med litt mer varme. Etter å ha spisset til visjon, samt prosjektets mål og ambisjoner, skrev vi det om til en kortfattet men stilsikker redegjørelse av helsetorget og alt det kan vokse seg til å bli.