Vi vil gjerne høre fra flinke
folk! Send oss en e-post på hei@fjuz.no.

HRL Entreprenør – Ny profil med leken vri  

En kunde i byggebransjen som ville skille seg ut.

Arbeid er en lek! Sang de arbeidsomme og pålitelige doserne i barnetv-serien Fragglene. Med en kunde i byggebransjen som ønsket å skille seg ut, lot vi oss inspirere av disse arbeidsglade og effektive håndverkerne i prosessen med å lage ny identitet og visuell profil. Resultatet? Det kan du se her!

Om kunden

HRL Entreprenør AS er en lokalt eid entreprenørbedrift med hovedkontor på Klosterøya i Skien, som bygger for private og offentlige kunder med hovedvekt på nybygg innenfor segmentene bolig-, næring- og formålsbygg. Gjennom mer en 30 år har de bygget landemerker i Midt-Telemark, Grenland, Kragerø og Søndre Vestfold.

Hva ønsket kunden?

HRL Entreprenør endret navn i 2015, etter at selskapet ble kjøpt opp av Betonmast. I 2022 ble firmaet igjen lokaleid og ønsket å ta tilbake det gamle navnet med mange positive assosiasjoner. I tillegg ville de fornye seg med ny logo og tydeliggjøre verdiene de skulle jobbe ut i ifra. HRL hadde en anbudskonkurranse, der vi i Fjuz vant anbudet og startet prosessen med å bygge merkevaren HRL innenfra.

Om prosjektet

De ansatte i HRL ble involvert fra starten av og vi jobbet tett med kunden i prosessen. Det ga gode rammer for et solid arbeid videre med å forstå hvem HRL er i dag og hvem de ønsker å være i tiden fremover. Første oppgave var å gi bokstavene H-R-L nytt innhold. Det som var initialene på tidligere eiere, måtte omdefineres. Etter gode diskusjoner og arbeid på kryss og tvers med ansatte og byrå, ble det nye reisverket til HRL formet. HRL står i dag støtt på verdiordene helstøpte, resultatorienterte og lagspillere.

Løsning

Med ansatte som medeiere er HRL et annerledesselskap med engasjement for egen arbeidsplass som er unikt i sin bransje. Dette ble et viktig poeng i både i arbeidsprosessen og løsningen.

Logoen er basert på det HRL Entreprenør sin hovedvirksomhet er, nemlig bygg av den tredimensjonale sorten. Dermed ble logoens bokstaver en speiling av dette, noe som føltes både tydelig og logisk.

Men det må mer enn en logo til for å bygge en identitet. I arbeidet med nettsiden og elementer som skulle fylle denne, lot vi oss inspirere av de små doserne i barnetv-serien Fragglene, som jobber og bygger dagen lang. Doserne er ekte lagspillere og står for gode verdier som ekte lagånd og samarbeid. På samme måte skiller HRL Entreprenør seg ut i egen bransje, som en arbeidsplass med godt team-arbeid, som bygger solide og moderne kvalitetsbygg, der strukturen er flat og alle løfter i flokk.

Våre egne designere fikk i god entreprenør-ånd bygge det visuelle fra bunnen av og utviklet stil og uttrykk, tegnet illustrasjoner og laget animasjoner, for å fange kjernen av HRL, og la ekte håndverk fronte ekte håndverk.

Vår flinke fotograf fikk utfolde seg ved å fotfølge ansatte på byggeplassen. Å fange både profesjonelle øyeblikk og de menneskelige aspektene til HRL-kollegaer var viktig.
Sammen med drone over ferdige prosjekter, leverte vi ekte bilder av folk i arbeid som viser virkeligheten slik den er for HRL Entreprenør.

Vi har totalt sett hatt fokus på å gi HRL Entreprenør en solid og velfylt verktøykasse, for helhetlig og troverdig kommunikasjon på alle flater, som viser HRL som en pådriver for å tenke nytt i anleggsbransjen og gjør at HRL Entreprenør skiller seg ut i mengden som den helstøpte entreprenøren de er.