Vi vil gjerne høre fra flinke
folk! Send oss en e-post på hei@fjuz.no.

Nå er Fjuz 100% ansatteid

Byrålederen vår, Lene Olsson, har gjennom sitt familieselskap kjøpt ut de tre eksterne eierne i Fjuz og blitt hovedaksjonær.

Fjuz-nytt26. 01. 2022

Fjuz Holding AS har nå kontroll over 90% av aksjene, mens de resterende 10% fortsatt tilhører Hegh Holding. Det betyr at Fjuz nå er 100% ansatteid. 

«For oss gir det en ekstra stor motivasjon til å dra selskapet videre. Det er utrolig gøy», sier Lene Olsson, som samtidig understreker at Fjuz forblir det samme.

«Dette vil ikke medføre noen endringer i driften eller i selskapet forøvrig vi fortsetter med samme fart og entusiasme som før.»

Takker for samarbeidet

Olsson har kjøpt ut selskapene Grenir AS, Klosterfoss AS og New Link AS, som hun takker for godt samarbeid gjennom snart syv år. «Vi har hatt tre flotte, eksterne medeiere som blant annet gjorde det mulig for oss å gjennomføre utkjøpet fra Amedia i 2015.»

Til tross for koronasituasjonen har vi i Fjuz hatt full fart fremover. «Vi har klart oss gjennom pandemien uten å benytte noen av tiltakspakkene, men heller levert våre tjenester og samtidig styrket kompetansen på mange fagområder», forteller Olsson.

Åtte nye Fjuzere på ett år

Det siste året har vi ønsket hele åtte nye Fjuzere velkommen på jobb, og satset strategisk med nye rådgivere, spesialister innen digital synlighet og web og to tekstforfattere. «Jeg føler vi som selskap nå er nær komplette. Sammen med dette laget gleder jeg meg til å utvikle selskapet videre. Vi er mer enn klare for 2022!»