Vi vil gjerne høre fra flinke
folk! Send oss en e-post på hei@fjuz.no.

Så hattene passer

Seks tenkehatter som hjelper deg å bli en bedre lagspiller.

Kreativitet11. 04. 2022

For kreatører er gode ideer som bacon på burgeren, Swix på bakglatt føre, praktisk info for Jon Almaas… Og de aller beste ideene kommer vi på sammen. Akk, samarbeid – verdens beste og vanskeligste greie.

Når vi skal løse et problem eller komme på en genial idé (no pressure), er samarbeid gull fordi det bringer ulike perspektiver, følelser og tanker til torgs. Og av akkurat samme grunn er samarbeid vanskelig.

Kreativ tenkning og problemløsning er utfordrende nok på egen hånd, men i team krever det at vi er bevisste på oppførselen vår. Det er ikke alltid like enkelt å distansere seg fra egne følelser, mål og meninger for å få fram det beste i hverandre og dra i samme retning.

Finnes det egentlig en god metode for å få kontroll på eget hode?

Er all tenkning diskusjon?

I den berømte boken Seks tenkehatter ser tenke-guruen Edward de Bono nærmere på hvordan vi tilnærmer oss problemstillinger, finner nye ideer og implementerer (eventuelt forkaster) dem i samarbeid med andre.

Han poengterer at høyttenkning ofte ender med diskusjon og en kamp om å vinne. Å snakke om det som er, heller enn det som kan bli. Diskusjon har ingenting med kreativ eller konstruktiv tenkning å gjøre, skriver han, for det handler om å finne en vei videre. Ser du hva han mener?

«Begge sider har ofte rett i en diskusjon, men de ser ulike sider av situasjonen.»

Fra tue til team

Eksempel: du sitter i møte og lytter med et halvt øre, fordi du kverner på hva du selv skal si når det blir din tur. Eller (hvis du faktisk hører etter) kjenner på et virrvarr av følelser i løpet av seansen: entusiasme, samtykke, oppgitthet, frustrasjon, kanskje til og med sinne.

Du kan være sikker på at samtlige deltakere gjør det samme, men ut fra sitt perspektiv. Med andre ord sitter vi ofte på hver vår tue –  selv i fysiske møter eller workshops. Hvordan kan vi gå fra tue til team?

«Tenkningens største problem er forvirring. Vi prøver å gjøre for mye på en gang. Følelser, informasjon, logikk, håp og kreativitet overmanner oss. Det er som å sjonglere med for mange baller.»

De seks tenkehattene

de Bono har utviklet en metode, de seks tenkehattene, som hjelper oss å bli mer bevisste på egen tankeprosess og hvordan vi deler den med andre. Hattene skal rett og slett gjøre oss til bedre kreatører og lagspillere.

Poenget er ikke å fjerne følelser fra den kreative prosessen, snarere tvert imot. De seks tenkehattene gir utløp for alt fra skepsis til entusiasme, men det er to viktige forskjeller:

1) Vi skal gjøre én ting av gangen. Målet er å skille følelser fra logikk, kreativitet fra informasjon og så videre.

2) Alle skal til enhver tid se i samme retning  – det er heller retningen som endres underveis.

Istedenfor å stå på sitt, bli revet med, låse seg til en løsning, melde seg ut (hva enn som ligger din personlighet nærmest) må alle se flere sider av saken. Som i Fight Club er det bare én regel: alle skal ha på seg samme hatt samtidig.

Hvit hatt: nøytralt og objektivt, fakta og statistikker

Rød hatt: raseri og følelser, den emosjonelle synsvinkelen

Svart hatt: dystert og alvorlig, peker ut svakhetene ved en ide

Gul hatt: solfylt og positiv, dreier seg om håp og positiv tenkning

Grønn hatt: rik og fruktbar vekst, markerer kreativitet og nye ideer

Blå hatt: overblikk og kontroll, organisering av tankeprosessen

Slik bruker du hattene

Å bruke tenkehattene krever ikke annet enn at alle deltakerne kjenner til hattenes farge og funksjon. En styrke ved metoden er at den fjerner det personlige (jeg har rett, du tar feil) fra tenkningen og gjør den ufarlig.

Istedenfor å si: «nå synes jeg du er fryktelig negativ», kan du si: «nå tar vi på oss den gule hatten.» Heller enn å si: «nå trenger vi litt kreativitet» (hjernen bare: 🤷‍♀️ ), kan du si: «nå tar vi på oss den grønne hatten.»

Du kan bruke tenkehattene på to måter:

Lykke til med tenkningen! 🎩