Grafisk designer

Heidi Strand

heidi@fjuz.no / 95026303

Heidi er grafisk designer og jobber på vårt kontor i Oslo. Hun jobber med flere av våre kunder både innen trykk og digital kommunikasjon.

Jon Øksenhold grafisk designer i fjuz kommunikasjon