Vi vil gjerne høre fra flinke
folk! Send oss en e-post på hei@fjuz.no.

Idé- og konseptutvikling

Som kreativt byrå utarbeider vi ideer og konsepter basert på hvilke budskap som vil treffe målgruppen og i hvilke kanaler vi skal være synlige.

Utgangspunktet vårt er dette: vi brenner for det vi holder på med. Du brenner for det du holder på med. Når vi stikker hodene sammen, vil det gnistre av resultatet. Sammen skal vi lage kreative budskap som skaper effekt.

Fjuz om Ideutvikling

Slik jobber vi med idé- og konseptutvikling

Kreativitet ligger til grunn for alt vi gjør. Ordet kommer fra latin creare som betyr «å lage» eller «å skape». Det finnes mange definisjoner på hva kreativitet er. Noen fokuserer utelukkende på selve idéskapningen, men kreativitet trengs også når vi skal overbevise om at ideene våre er gode. Noe som jo er hele poenget med markedsføring.

Kreativitet er dermed en viktig drivkraft i prosessen fra idè til ferdig konsept. Slik vi ser det, er kreativitet x-faktoren som får noe bra til å bli fantastisk. Den kan komme til uttrykk i brukervennlig design, en treffende tekst, en rørende film eller et godt foto, men prosessen som ligger bak sluttresultatet må ikke undervurderes.

Derfor drives våre kreatører av gode ideer. Vi tar alltid utgangspunkt i hva du ønsker å formidle, samtidig som vi gjerne introduserer nye måter å si det på. Sammen med innsikt om merkevaren din og aktuelle målgrupper, utgjør dette selve rammeverket for oppgaven eller utfordringen vi skal løse sammen.

Innsikt

Hvordan presenterer vi dine USPer på en måte som treffer målgruppene? Hva er det dypest sett som engasjerer dem? Svaret er nok ikke bare rasjonelle argumenter knyttet til en tjeneste eller et produkt. Idé- og konseptutvikling handler om å flytte merkevare på en sann og engasjerende måte uavhengig av plattform.

Derfor begynner vi alltid med å utforske og svare på spørsmålene:

  • Hva trigger målgruppene?
  • Hvordan skiller vi oss ut i mengden?
  • Hvordan snakker vi med målgruppene – ikke bare til?
  • Hvilke plattformer vil bidra til at vi når målene våre?

Idé-bonanza

I første fase av et prosjekt handler det om å åpne opp – ikke begrense – men med innsikt som drivkraft. Her skal ideene kastes på bordet og opp i luften. Fordi det er vanskelig å være kreativ og kritisk samtidig, heter det ikke «nei», men «ja og.»

For å sitere Anne-Cath Vestly: «jeg bare lar tankene gå en tur for seg selv, og så går jeg ved siden av.»

Målet her er rett og slett å sitte igjen med så mange ideer som mulig.

Fra idé til konsept

Først i neste fase må vi vi kill our darlings for å kunne sitte igjen med én konkret idé som vi virkelig har tro på at vil berøre og engasjere målgruppen. Her vil det ofte (og forhåpentligvis) dukke opp nye innfall og tanker som hever prosjektet ytterligere. Til slutt ender vi opp med et løsningsforslag, et konsept som realiserer ideen og får den ut til folket.

Se våre caser her