Vi vil gjerne høre fra flinke
folk! Send oss en e-post på hei@fjuz.no.

Visuell identitet

Hva står merkevaren din for og hvilken rolle ønsker du at den skal spille i folks bevissthet? Din merkevares personlighet har stor betydning – fordi den skal gi både konkurransekraft og gjennomslagskraft. Derfor er en tydelig visuell identitet og definert bedriftsprofil viktige verktøy for å lykkes med merkevarebygging.

Fjuz om Visuell identitet

Hva er en visuell identitet?

En visuell identitet er et viktig hjelpemiddel for all type kommunikasjon både internt og eksternt. Den utgjør alt fra fonter, farger, logo, bilder, illustrasjoner og ikoner. I tillegg er det en fordel om det utarbeides maler og retningslinjer for kommunikasjon på alle flater. Med dette på plass, blir det enklere å skape et profesjonelt og helhetlig bilde av bedriften din.

I tett samarbeid med kunden, holder vi i alt fra idé til logodesign, utarbeiding av form og formspråk. Samtidig sørger vi for at din bedriftsprofil fungerer godt både digitalt og på trykk. Det omfatter nettside, skilt, plakater, brosjyrer, visittkort og andre flater som er relevante for merkevaren.

Slik jobber vi med visuell merkevarebygging

I arbeidet med å utvikle en tydelig visuell identitet, begynner vi alltid med hvilket etterlatt inntrykk du ønsker at merkevaren skal gi. Deretter ser vi på hvem dere er til for, hvilken posisjon dere har i dagens marked og hvilken posisjon dere ønsker å ta i fremtiden.

I tett samarbeid med kunden, holder vi i alt fra idé til logodesign, utarbeiding av form og formspråk. Samtidig sørger vi for at din bedriftsprofil fungerer godt både digitalt og på trykk. Det omfatter nettside, skilt, plakater, brosjyrer, visittkort og andre flater som er relevante for merkevaren.

Heng med i tiden

Gjennom mange års arbeid med kommunikasjon, merker vi oss at visuell identitet har en utløpsdato. Se bare på Coca-Cola, som opp gjennom årene har gjort store og små modifikasjoner på logoen sin for å vedlikeholde merkets relevans hos unge forbrukere.

Når tidene endres, må en merkevare og tilhørende profil henge med i svingene. Fjuz hjelper deg gjerne med å ta de riktige grepene for å skape en sterk merkevare.

Tone of voice

Logo, fonter og farger er viktige elementer, men visuell identitet handler også om måten vi kommuniserer på. Bedriftens tone of voice, som vi ofte kaller det. Summen av dette utgjør personligheten til merkevaren. Tone of voice skal fortelle noe om menneskene bak merkevaren din, så vel som merkevarens formål og personlighet.

Nielsen Norman Group definerer tone of voice ut fra fire skalaer:

 • Humor —> seriøs
 • Formell —> uformell
 • Engasjert/emosjonell —> faktaorientert
 • Respektfull —> løssluppen

Vi hjelper deg å definere en språkbruk som kler og er sann for din merkevare. Den skal være annerledes enn konkurrentenes, men samtidig tydelig og gjenkjennelig på alle flater. Ved å vise hvem du er og hva du står for hver gang du kommuniserer internt eller eksternt, vil du oppfattes som trygg og pålitelig.

Det er blitt sagt at folk ikke nødvendigvis husker hva du sier eller gjør, men hva du får dem til å føle. Ved å kommunisere på en måte som setter i gang hjertepumpa hos mottakerne dine, kommer du nærmere dem. Her er noen gode råd på veien:

 • Styr unna vage formuleringer og ord som kan bety noe annet.
 • Si én ting av gangen. Bruk korte setninger og avsnitt.
 • Unngå ord og uttrykk som bare ansatte kan forstå.

Bedriftsprofil

Alle har behov for en tydelig retning og konkrete mål å strekke seg etter. Ved å enes om en felles bedriftsprofil internt, blir det enklere å bygge en sterk merkevare eksternt.

Vi kan bistå med å formulere:

 • Forretningsidé (angir retningen til bedriften ved å fremheve kjerneverdier og konkurransefortrinn)
 • Visjon (en oppnåelig, men samtidig utfordrende fremtidsvisjon som bedriften kontinuerlig skal strekke seg mot)
 • Brand positioning platform (en formulering som besvarer hvem bedriften er til for og hva den lover sine kunder)
 • Value proposition (en formulering som besvarer hvorfor potensielle kunder bør velge bedriften og hva som skiller den fra konkurrenter)