Digital produsent

Bård Einar Elvik

baard@fjuz.no / 95043425 / 35508239

Bård Einar Elvik er digital produsent og jobber med flere av våre kunder. Han er engasjert i større prosjekter, men løser også flere daglige driftsoppgaver.