Vi vil gjerne høre fra flinke
folk! Send oss en e-post på hei@fjuz.no.

Vi er miljøfyrtårn

I august 2020 fornyet vi vår miljøfyrtårn-sertifisering. Med det lover vi å ha et bevisst fokus på miljø og bærekraft.

Arbeidsmiljø12. 12. 2022

Miljøfyrtårn er landets mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker
å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være miljøfyrtårn
betyr mye for oss og vi er stolte av å være sertifisert.

Les mer om Miljøfyrtårn og hvordan man blir sertifisert her.

Grønne verktøy

Å tenke grønt har lenge vært viktig for Fjuz og vi jobber stadig for en mer
bærekraftig og miljøvennlig drift. Etter at vi ble miljøfyrtårn-sertifisert i
2016 har dette arbeidet bare blitt enklere. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy og maler som hjelper oss å finne grønne løsninger.

Siden 2016 har Fjuz blant annet satt i gang følgende miljøtiltak:

Trivsel

Det er ikke bare det ytre miljøet som er viktig for oss. Som miljøfyrtårn vil
vi også jobbe for god etikk, ansvarlighet og et godt arbeidsmiljø. Å trives
på jobb er viktig, derfor har vi en egen miljøpolicy med konkrete mål for
helse, miljø og sikkerhet.

Sammen for miljøet

Vi prøver å være miljøbevisste i alle ledd – fra valg av leverandører til hvordan vi selv jobber. I dag er alle våre samarbeidspartnere miljøsertifiserte på en eller annen måte, noe vi ønsker å fortsette med.

Vi har også laget en egen «miljøkommisjon» og «verdikommisjon» for å inspirere hverandre til å bidra sammen. Vi håper dette kan øke engasjementet og hjelpe oss å dra i samme retning.

Vi har lyst til å utgjøre en forskjell, derfor var det et enkelt valg for oss å bli miljøfyrtårn. Vi ønsker å bli flinkere, inspirere andre og oppfordre alle til å bli med på den grønne omstillingen.

Skien

Miljøfyrtårn – Innrapportering 2020

Miljøfyrtårn – Innrapportering 2021

Miljøfyrtårn – Innrapportering 2022

Oslo

Miljøfyrtårn – Innrapportering 2020

Miljøfyrtårn – Innrapportering 2021

Miljøfyrtårn – Innrapportering 2022