Leder produksjon og design

Jan Thore Nalum

jan@fjuz.no / 41257612 / 35508207

Jan Thore Nalum er leder for våre grafisk designere og fotografer. Han har en enorm kunnskap om våre systemer og platformer, internt og eksternt mot kunder.